AKTIVNI PROJEKTI
HOTELI
NAJNOVIJE VESTI
U skladu sa Zakonskim odredbama započet je postupak statusne promene pripajanja privrednog društva DELTA LAND d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 6, društvu DELTA REAL ESTATE d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 6
NAŠI BRENDOVI
BelExpo
Delta Park
Holiday Inn
Hotel Nacional
NBGP Properties
Crowne Plaza Belgrade