Internacionalni standardi

Internacionalni standardi
  • Angažujemo internacionalne eksperte u oblasti strateškog i konceptualnog planiranja
  • Razvijamo i upravljamo nekretninama u skladu sa međunarodnim standardima i zahtevima
  • Koristimo materijal i opremu koja odgovara najvišim međunarodnim standardima
  • Štitimo životnu okolinu
  • Obezbeđujemo lokacije, gradimo, planiramo i sprovodimo kontrolu troškova u skladu sa procedurama i pravilima specijalizovanih internacionalnih kompanija
  • Vršimo projektni menadžment i izvodimo radove u skladu sa FIDIC (Internacionalna federacija za inženjering)